terça-feira, 6 de maio de 2014

9 DE MAIO PRESENTAZÓN DO LIBRO " A BATALLA DAS PENSIÓNS..."

O próximo venres 9 de maio ás 20:00h, teremos no local a presentazón do libro “A BATALLA POLAS PENSIÓNS (1981-2013) De como a clase capitalista quere privatizar os bens comúns e de como as clases traballadoras se opoñen. de Xabier Pérez Dávila
Os medios de persuasión de masas difunden sen descanso a verdade incontestável. As sociedades europeas non se poden permitir o mantemento de onerosos sistemas de protección social.
No entanto, existe unha narración alternativa. Os sistemas de protección social, como o recoñecemento dos dereitos das mulleres, ou como a acumulación do coñecemento científico, son conquistas da civilización humana, irrenunciábeis, que deben ser estendidas a toda humanidade. A capacidade produtiva das sociedades humanas é incomparabelmente superior á de ningunha outra época. Porén, é o capitalismo financeirizado o que ameaza a viabilidade dos sistemas de pensións públicos. É o capitalismo financeirizado o que aumenta de xeito exponencial a inestabilidade dos sistema económico someténdoo a recorrentes crises financeiras. Estabelecer o benestar común é posíbel, mais incompatíbel coa financeirización. E, tendencialmente, tamén incompatível co capitalismo”.
Neste enlace podes ler unha entrevista ao autor  http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2014/02/26/nadie-cabales-cree-le-garantizar/974721.HTML
Agardamos a túa presenza.
Saúde.