segunda-feira, 28 de julho de 2014

CURSO INTENSIVO INICIACIÓN AO ALEMÁN

O curso de "Introdución ao alemán" impartirase durante todo o mes de agosto. Partirase dun nivel inicial de pleno descoñecemento do idioma e o obxetivo do curso consistirá nun achegamento aos países de fala alemana e ás súas características socio-culturais ademais da adquisición de competencias lingüísticas activas e pasivas similares ás previstas para o nivel A1 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas.

Horarios:
Luns, martes e xoves. 11.30h - 13h (sesións de 1h 30min)*

*Dependendo da cantidade de xente interesada poderase conformar un segundo grupo cun horario de 10h - 11.30h.

Prezos:
- 17,50 € para @s soci@s.
- 20 € para @s non soci@s.

Contidos:
O temario previsto pódese pedir por mail. A metodoloxía das clases estará enfocada dependendo dos intereses d@s alumn@s. Tarefas de expresión oral e comprensión auditiva empregando medios audiovisuais serán básicas en todas as clases. A intención é aprender a lingua pasándoo ben e disfrutando do proceso.

Inscripcións:
correo electrónico: alemapontedeume@outlook.es
móbil: 606 845 819

As clases comezarán o 4 de agosto.