segunda-feira, 7 de julho de 2014

RECOLLIDA DE SINATURAS

As mocidades do Colectivo Terra iniciaron a pasada semana unha recollida de sinaturas, co fin de que o Concello habilite xornais e revistas en galego na biblioteca municipal de Pontedeume, así como noutros locais municipais nos que se poida ler a prensa.
Argumentan que é un dereito que se recoñece no Estatuto de Autonomía e na lei de Normalización Lingüística e que as institucións deben garantir.
As sinaturas recóllense no local social do Colectivo.